CACIB Show Szkesfehrvr - 20/06/2009

Judge: Otto Schimpf (Austria)


V1 CAC Working Class - CACIB - BEST OF BREED

HOBBY V. NOBLESSHOF

 

 

 

 


V1 Youth Winner - HPJ

NANUK V. NOBLESSHOF

 

 


V2 in Youth Class

NIKITA V. NOBLESSHOF

 
 

CACIB Show Szkesfehrvr - 21/06/2009

Judge: Eva Vadocz (Hungary)


V1 CAC Working Class - R. CACIB  HOBBY V. NOBLESSHOF

V2 in Youth Class NANUK V. NOBLESSHOF

V2 in Youth Class NIKITA V. NOBLESSHOF

 

 

Back to GALLERY Page